pokojné plávanie 

Sme občianske združenie so zameraním na pohyb vo vode a mimo nej. Od prvých nádychov a výdychov pod vodou, až po plynulý pohyb, v ktorom viete byť uvoľnený a pokojný. Pracujeme pomocou cvičení na vnímanie vody, odblokovanie strachov zapísaných v podvedomej úrovni, až po zlepšenie techniky. Každý plavecký spôsob učíme metódou, ktorá zapája pohyb celého stredu tela.

žanet - Zakladateľka o.z a hlavná trénerka

Som certifikovaná trénerka plávania pre všetky vekové kategórie. Deťom ide plávanie takpovediac od ruky. U dospelých som zaregistrovala, že je to pre nich namáhavejšie, preto som sa rozhodla pomôcť predovšetkým im. Plávanie nie je o drile, má nás napĺňať vášňou a máme v tom byť šťastný. Samozrejme to platí vo všetkých sférach nášho života.

Silvia- trénerka

Silvia je vyškolená trénerka Pokojného plávania. V minulosti plávala klasickou metódou.  Časom zistila, že sa dá plávať efektívnejšie a s ľahkosťou. Môžete ju stretnúť na kurzoch a pobytoch, ktoré vedieme buď spolu, alebo jednotlivo.