Moje motto:

Zasaď myšlienku-zožneš čin, zasaď čin- zožneš návyk, zasaď návyk- zožneš charakter, zasaď charakter-zožneš osud.

meditácia v plaveckom umení

Kĺzať vodou je lepšie, než plávať silou.  Minimalizácia odporu vody, udržanie tela v hydrodynamickej polohe, pohon vychádzajúci zo stredu tela a spolupráca s vodou.... metódou ,,úplného ponorenia"